فهرست بستن

دسته: اخبار

محمدباقر اصطهباناتی

محمدباقر بن عبدالمحسن بن سراج‌الدین اصطهباناتی شیرازی، فقیه، ادیب، ریاضی‌دان، مخترع و طبیب ملقب به شهید رابع در سال ۱۲۱۶ در استهبان به دنیا آمد. محتویات ۱خاندان اصطهباناتی ۲تحصیل ۳زندگی‌نامه ۴سرانجام ۵آثار ۶شاگردان ۷جستارهای وابسته ۸پانویس ۹منابع خاندان…