فهرست بستن

منابع دریافت مقالات

 

1. ieeexplore.ieee.org

2. acm.org

3. link.springer.com

4. wiley.com

5. sciencedirect.com

6. acs.org

7. aiaa.org

8. aip.org

9. ajpe.org

10. aps.org

11. ascelibrary.org

12. asm.org

13. asme.org

14. bioone.org

15. birpublications.org

16. bmj.com

18. emeraldinsight.com

19. geoscienceworld.org

20. icevirtuallibrary.com

21. informahealthcare.com

22. informs.org

23. ingentaconnect.com

24. iop.org

25. jamanetwork.com

26. joponline.org

27. jstor.org

28. mitpressjournals.org

29. nature.com

30. nrcresearchpress.com

31. oxfordjournals.org

32. royalsocietypublishing.org

33. rsc.org

34. rubberchemtechnol.org

35. sagepub.com

36. scientific.net

37. spiedigitallibrary.org

38. springermaterials.com

39. tandfonline.com

40. theiet.org

 

دانلود رایگان کتاب

www.ketabnak.com

www.urbanity.ir

www.98ia.com

www.takbook.com

www.irpdf.com

www.parsbook.org

www.irebooks.com

www.farsibooks.ir

www.ketabesabz.com

www.readbook.ir

 

سایتهای مهم علمی،پژوهشی

www.digitallibraryplus.com

www.daneshyar.net

 

بانک های اطلاعاتی

www.umi.com/pqdauto

www.search.ebscohost.com

www.sciencedirect.com

www.emeraldinsight.com

www.online.sagepub.com

www.springerlink.com

www.scopus.com

http://apps.isiknowledge.com

www.anjoman.urbanity.ir

 

پایان نامه های داخلی و خارجی

www.irandoc.ac.ir

www.urbanity.ir

www.umi.com/pgdauto

www.mhrn.net

www.theses.org

 

مقالات فارسی

www.urbanity.ir

www.shahrsaz.ir

www.magiran.com

www.civilica.com

www.sid.ir

 

کتابخانه ملی ایران، آمریکا و انگلیس

www.nlai.ir

www.loc.gov

www.bl.uk

 

دسترسی آزاد روانشناسی و آموزش و پرورش

http://eric.ed.gov

اطلاعات عمومی کشورها

www.worldatlas.com

پایگاه اطلاعات اسلامی

www.seraj.ir

مقالات رایگان کتابداری و اطلاع رسانی

www.infolibrarian.com

آرشیو مقالات از سال ۱۹۹۸

www.findarticles.com

کتابخانه الکترونیک

www.digital.library.upenn.edu/books

رایانه و بانکهای اطلاعاتی فارس

www.srco.ir

دانشنامه آزاد اینترنتی

www.wikipedia.org

دایره المعارف بریتانیکا

www.brit

:دانشگاه اهايو

https://etd.ohiolink.edu/ap:1:100766165341125

florida:

http://etd.lib.fsu.edu/ETD-db/

 

دسترسي به متن

کامل پايان نامه هاي 435 دانشگاه

از24 کشور اروپايي

http://www.dart-europe.eu/basic-search.php

 

دسترسي رايگان به بانک مقالات

دانشگاه کاليفرنيا

http://escholarship.org/

 

دسترسي رايگان به بانک مقالات

دانشگاه TENNESSEE

http://www.lib.utk.edu:90/cgi-perl/dbBro…i?help=148

 

دسترسي رايگان به 1,550,632 مقاله ي

دانشگاهي

http://www.oalib.com/

 

دسترسي به پايان نامه هاي

الکترونيکي دانشگاه ناتينگهام

http://etheses.nottingham.ac.uk/

 

دسترسي رايگان به کتاب ها و ژورنال

هاي سايت In Tech

http://www.intechopen.com/

 

دسترسي رايگان به مقالات علمي دانشگاه McGill

http://digitool.library.mcgill.ca/R

 

دسترسي رايگان به مقالات علمي مقالات 1753 ژورنال-دانشگاه استنفورد

http://highwire.stanford.edu/

 

Directory of Open Access Journals

http://www.doaj.org/

 

دسترسي به مقالات و متون علمي

پايگاه Proceeding of the National Academy

of Sciences

ايالت متحده ي آمريکا

http://www.pnas.org

روزنامه ها و مجلات انگليسي

روزنامه گاردين

http://www.guardian.co.uk

روزنامه نيويورك تايمز

http://www.nytimes.com

روزنامه واشنگتن تايمز

http://www.washtimes.com

روزنامه واشنگتن پست

http://www.washpost.com/index.shtml

روزنامه تايمز

http://www.the-times.co.uk/news

 

http://t.me/kurdeducation