فهرست بستن

ماه: بهمن 1399

توماس فولر

توماس فولر Thomas Fuller (۱۷۱۰-۱۷۹۰)، برده‌ای آفریقایی تبار در آمریکا بود که به سبب توانایی بالایش در محاسبات ریاضی مشهور شد. منابع[ویرایش] نوابغ؛ رویاها و کابوس‌ها[پیوند مرده] همشهری آنلاین http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:Cite&page=Thomas_Fuller_(slave)&id=257661301