فهرست بستن

منصور سراج

منصور سراج

منصور سراج

دانشیار
گروه ریاضی
شماره تماس: ۰۶۱۱-۳۳۳۱۰۴۷
پست الکترونیکی:  msaraj@scu.ac.ir

کتب

  • حمید اسماعیلی : نویسنده اول,? مهدوی : ویراستارعلمی دوم,منصور سراج : ویراستارعلمی اول ,? یوسفی : ویراستارادبی, ,ریاضیات مهندسی ,دانشگاه بوعلی‌سینا ,۱۳۸۳ ,۰ ,ایران – همدان – اسدآباد ,
  • حمید اسماعیلی : مترجم اول,منصور سراج : ویراستارعلمی, ,آنالیز عددی مبتنی بر متلب ,دانشگاه بوعلی‌سینا ,۱۳۸۴ ,۰ ,ایران – همدان – اسدآباد ,
  • منصور سراج : مترجم اول, ,نخستین درس در نظریه فازی و کاربردها ,انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز ,۱۳۹۵ ,۹۷۸۶۰۰۱۴۱۱۹۸۴ ,ایران – خوزستان – اهواز ,

مقالات

  • منصور سراج : نویسنده اول, ,An Interior Griffith crack opened by a heated wedge in an infinite strip whose edges are parlel to the crack axis ,Bulletin of the Iranian Mathematical Society ,۱۳۷۳/۰۶/۳۰ ,۱۹ ,۳۶ ,ایران – تهران – تهران ,
  • منصور سراج : نویسنده اول, ,Stress Intensity Factors for an Interior Griffth crack opened by heated wedge in a strip whose edges are normal to crack axis ,Journal of sciences Islamic republic of Iran ,۱۳۸۰/۰۶/۳۰ ,۳۵۱ ,۳۵۷ ,ایران – تهران – تهران ,
  • منصور سراج : نویسنده اول, ,Two exterior griffith cracks onened by heated wedge in an infinite and isotropic medium ,Iranian Int. J. Sci ,۱۳۸۴/۰۶/۳۰ ,۷۳ ,۸۴ ,ایران – تهران – تهران ,
  • منصور سراج : نویسنده اول, ,بررسی ضرائب شدت تنش در چهارترک باز شده داخلی گری‌فیث توسط گوه‌ای حرارتی ,مجله علوم دانشگاه شهید چمران ,۱۳۸۴/۰۶/۳۰ ,۴۲ ,۵۵ ,ایران – خوزستان – اهواز ,
  • منصور سراج : نویسنده اول, ,A Griffith crack opened by heated wedge in an infinite and isotropic medium ,Journal of Analysis and Computation ,۱۳۸۴/۰۶/۳۰ ,۷۳ ,۸۲ ,هندوستان – کلکته – دهلی نو ,
  • منصور سراج : نویسنده اول, ,مسئله باز شدن دو ترک داخلی از نوع گری فیث توسط گوه ای حرارتی در یک نوار قائم عمود بر محور ترک ,مجله علوم پایه دانشگاه الزهراء(س) ,۱۳۸۶/۰۱/۳۰ ,۴۹ ,۶۳ ,ایران – تهران – تهران ,
  • منصور سراج : نویسنده اول,موسی معصومی : نویسنده دوم, ,use of projection neural networks in solving linear programming problems with bounded variable ,international review of pure & applied mathematics ,۱۳۸۶/۱۰/۳۰ ,۱۵۵ ,۱۶۰ ,هندوستان – دهلی نو – دهلی نو ,
  • سورج پادماناباهان : نویسنده اول,وینود لوکشا : نویسنده دوم,منصور سراج : نویسنده سوم,کلاوت موگرجی ناگاراجا : نویسنده چهارم, ,Oscillatory Mean for Several positive Arguments ,Journal of Intelligent System Research ,۱۳۸۷/۰۹/۳۰ ,۱۳۷ ,۱۳۹ ,هندوستان – کلکته – دهلی نو ,
  • منصور سراج : نویسنده اول,فریال مشکورزاده : نویسنده دوم, ,a multi objective transportation problem ,communication of Korean Mathematical Society ,۱۳۸۸/۰۴/۱۲ ,۱۲۵ ,۱۳۲ ,کره جنوبی – سئول – سئول ,
  • منصور سراج : نویسنده اول, ,Problem of two exterior Griffith cracks opened by heated wedge in a strip whose edges are normal to crack axis ,مجله علوم پایه دانشگاه الزهراء(س) ,۱۳۸۸/۰۶/۳۰ ,۰ ,۰ ,ایران – تهران – تهران ,
  • منصور سراج : نویسنده اول, ,solving trust region sub problems with combination of cauchy and newton vectors for unconstrained optimization problems ,مجله بین الملی علوم ریاضی کامپیوتر وکاربردها ,۱۳۸۸/۰۶/۳۰ ,۱۱۱ ,۱۱۶ ,هندوستان – کلکته – دهلی نو ,
  • منصور سراج : نویسنده اول,مرضیه موسوی : نویسنده دوم, ,use of fuzzy programming for solving bilevel programming problem with multiple objectives at the lower level , Advanced studies in Contemporary Mathematics ,۱۳۸۹/۰۴/۳۰ ,۴۰۳ ,۴۱۲ ,چین – پکن – پکن ,
  • ویراناپا لوکشا : نویسنده اول,ناویین کومار : نویسنده دوم,مورثی ناگاراجا : نویسنده سوم,عبدالمجید باید : نویسنده چهارم,منصور سراج : نویسنده پنجم, ,new means and its properties , proceeding of the jangjeon mathematicsal society ,۱۳۸۹/۰۴/۳۰ ,۲۴۳ ,۲۵۴ ,چین – پکن – پکن ,
  • منصور سراج : نویسنده اول,مینا گودرزی : نویسنده دوم, ,Fuzzy Optimization Problem with an Interval Coefficient Approach.’ , Advanced studies in Contemporary Mathematics ,۱۳۸۹/۰۴/۳۰ ,۳۴۳ ,۳۴۶ ,چین – پکن – پکن ,
  • منصور سراج : نویسنده اول,مرضیه موسوی : نویسنده دوم, ,solving bilevel programming problem (BLPP) with interval coefficients at the lower level , proceeding of the jangjeon mathematicsal society ,۱۳۸۹/۰۴/۳۰ ,۶۱ ,۶۷ ,چین – پکن – پکن ,
  • منصور سراج : نویسنده اول,نعمت اله صفایی شیربابا : نویسنده دوم, ,Using Global Criterion Method to Solve MOP Problems An:Interval Approach ,International journal of The physical sciences ,۱۳۹۰/۰۳/۳۰ ,۵۸۵ ,۵۸۸ ,هندوستان – بوپال – بوپال ,
  • پی سی جاه جاه : نویسنده اول,دیپاک کومار : نویسنده دوم,پی کی کاپور : نویسنده سوم,منصور سراج : نویسنده چهارم, ,Bi-criteria testing Effort Allocation Problem under Two Type of Imperfect Debugging ,mathematical modelling optimization and application ,۱۳۹۰/۰۶/۰۱ ,۳۳۱ ,۳۴۹ ,هندوستان – دهلی نو – دهلی نو ,
  • پی سی جاه جاه : نویسنده اول,کومار دیپاک : نویسنده دوم,پی کی کاپور : نویسنده سوم,منصور سراج : نویسنده چهارم, ,Allocation policy for testing effort of modular software system under budgetary constraint. ,journal of information and optimization sciences ,۱۳۹۰/۰۶/۳۰ ,۳۱۵ ,۳۳۷ ,هندوستان – دهلی نو – دهلی ,
  • مجتبی برزا : نویسنده اول,آ. س. رمبلی : نویسنده دوم,منصور سراج : نویسنده سوم, , Solving Linear Fractional Programming Problems with Interval Coefficients in the Objective Functions . A new approach ,Applied Mathematical sciences ,۱۳۹۱/۰۳/۰۵ ,۳۴۴۳ ,۳۴۵۲ ,بلغارستان – بلغارستان – صوفیا ,
  • منصور سراج : نویسنده اول,محمد حسین رحمانی دوست : نویسنده دوم,ف حقیقی فر : نویسنده سوم, ,The Stability of Gauss Model; Having Harvested Factor ,Selcuk Journal of Applied Mathematics ,۱۳۹۱/۰۴/۰۱ ,۳ ,۱۰ ,ترکیه – Konya – Konya ,
  • منصور سراج : نویسنده اول,نعمت اله صفایی شیربابا : نویسنده دوم, ,Fuzzy Linear Fractional Bi-Level Multi-Objective Programming Problems ,International Journal of Applied Mathematical Research ,۱۳۹۱/۰۶/۰۱ ,۶۴۳ ,۶۵۸ ,آلمان – هامبورگ – هامبورگ ,
  • منصور سراج : نویسنده اول,صادق صادقی : نویسنده دوم, ,Bi-Level Multi-Objective Absolute-Value Fractional programming Problems: A Fuzzy Goal Programming approach ,International Journal of Applied Mathematical Research ,۱۳۹۱/۰۶/۰۱ ,۳۴۲ ,۳۵۴ ,آلمان – هامبورگ – هامبورگ ,
  • منصور سراج : نویسنده اول,نعمت اله صفایی شیربابا : نویسنده دوم, ,Solving Bi-level programming problems on using global criterion method with an interval approach ,Applied Mathematical sciences ,۱۳۹۱/۰۶/۳۰ ,۱۱۳۵ ,۱۱۴۱ ,بلغارستان – بلغارستان – صوفیا ,
  • عباس پاک : نویسنده اول,غلامعلی پرهام : نویسنده دوم,منصور سراج : نویسنده سوم, ,on estimation of rayleigh scale parameter under doubly type-II censoring from imprecise data ,Journal of data science ,۱۳۹۱/۱۰/۰۱ ,۳۰۳ ,۳۲۰ , – – ,
  • مجتبی برزا : نویسنده اول,آ. س. رمبلی : نویسنده دوم,منصور سراج : نویسنده سوم, ,A Stackelberg Solution to a Two-Level Linear Fractional Programming Problem with Interval Coefficients in the Objective Functions ,sains malaysiana ,۱۳۹۱/۱۰/۰۱ ,۱۶۵۱ ,۱۶۵۶ ,مالزی – سلانگور – بنگی ,
  • مجتبی برزا : نویسنده اول,آزمین شام رامبلی : نویسنده دوم,منصور سراج : نویسنده سوم, ,Mixed ۰-۱ Linear Programming for an Absolute Value Linear Fractional Programming with Interval Coefficients in the Objective Function ,Applied Mathematical sciences ,۱۳۹۲/۰۴/۱۵ ,۳۶۴۱ ,۳۶۵۳ ,بلغارستان – بلغارستان – صوفیا ,
  • منصور سراج : نویسنده اول,صادق صادقی : نویسنده دوم, ,Using fuzzy goal programming in solving quadratic bi-level fractional multi-objective programming problems , Annals of Fuzzy Mathematics and Informatics ,۱۳۹۲/۰۹/۰۸ ,۱ ,۱۳ ,کره جنوبی – سئول – سئول ,
  • عباس پاک : نویسنده اول,غلامعلی پرهام : نویسنده دوم,منصور سراج : نویسنده سوم, ,Inference for the Weibull Distribution Based on Fuzzy Data ,REVISTA COLOMBIANA DE ESTADISTICA ,۱۳۹۲/۰۹/۱۰ ,۳۳۹ ,۳۵۸ ,کلمبیا – کلمبیا – Medellín ,
  • منصور سراج : نویسنده اول,صادق صادقی : نویسنده دوم, ,Quadratic bi-level programming problem : A fuzzy goal programming approach ,International Journal of Applied Operational Research ,۱۳۹۳/۰۱/۱۵ ,۸۳ ,۸۸ ,ایران – گیلان – لاهیجان ,
  • عباس پاک : نویسنده اول,غلامعلی پرهام : نویسنده دوم,منصور سراج : نویسنده سوم, ,Inferences on the Competing Risk Reliability Problem for Exponential Distribution Based on Fuzzy Data ,IEEE TRANSACTIONS ON RELIABILITY ,۱۳۹۳/۰۱/۲۰ ,۲ ,۱۲ ,امریکا – امریکا – نیویورک ,
  • نعمت اله صفایی شیربابا : نویسنده اول,منصور سراج : نویسنده دوم, , Anew method for solving fully fuzzy linear bi-level programming problem ,International Journal of Applied Operational Research ,۱۳۹۳/۰۲/۱۰ ,۳۹ ,۴۶ ,ایران – گیلان – لاهیجان ,
  • عباس پاک : نویسنده اول,غلامعلی پرهام : نویسنده دوم,منصور سراج : نویسنده سوم, ,Inference for the Rayleigh Distribution Based on Progressive Type – II Fuzzy Censored Data ,JOURNAL OF MODERN APPLIED STATISTICAL METHODS ,۱۳۹۳/۰۲/۲۰ ,۲۸۷ ,۳۰۷ ,امریکا – امریکا – نیویورک ,
  • فاطمه بازی کار : نویسنده اول,منصور سراج : نویسنده دوم, ,Solving Linear Multi-Objective Geometric Programming Problems via Reference Point Approach ,sains malaysiana ,۱۳۹۳/۰۳/۱۲ ,۱۲۷۱ ,۱۲۷۴ ,مالزی – سلانگور – بنگی ,
  • مجتبی برزا : نویسنده اول,آزمین شام رامبلی : نویسنده دوم,منصور سراج : نویسنده سوم, ,Two-Level Linear Programming Problems with Two Decision-Makers at the Upper Level: An Interactive Fuzzy Approach ,Modern Applied Science ,۱۳۹۳/۰۳/۳۱ ,۲۱۱ ,۲۲۲ ,کانادا – تورنتو – تورنتو ,
  • عباس پاک : نویسنده اول,غلامعلی پرهام : نویسنده دوم,منصور سراج : نویسنده سوم, ,Reliability estimation in Rayleigh distribution based on fuzzy lifetime data ,International Journal of System Assurance Engineering and Management ,۱۳۹۳/۰۹/۰۸ ,۴۸۷ ,۴۹۴ ,امریکا – امریکا – نیویورک ,
  • منصور سراج : نویسنده اول,نعمت اله صفایی شیربابا : نویسنده دوم, ,A Taylor Series Approach for Solving Linear Fractional Decentralized Bi-Level Multi-Objective Decision-Making Under Fuzziness ,international journal of mathematical modelling and computations ,۱۳۹۳/۱۰/۱۳ ,۹۱ ,۹۷ ,ایران – تهران – تهران ,
  • محمد حسین رحمانی دوست : نویسنده اول,منصور سراج : نویسنده دوم, ,The Logistic Modeling Population;Having Harvesting Factor ,yugoslavia Journal of Operation Research ,۱۳۹۳/۱۱/۳۰ ,۱۰۸ ,۱۱۷ ,یوگسلاوی – بلگراد – بلگراد ,
  • منصور سراج : نویسنده اول,نعمت صفایی شیر بابا : نویسنده دوم, ,Integrating Goal Programming, Taylor Series, Kuhn-Tucker Conditions, and Penalty Function Approaches to Solve Linear Fractional Bi-level Programming Problems ,Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics ,۱۳۹۴/۰۲/۰۵ ,۱ ,۱۰ ,ایران – تهران – تهران ,
  • پورساکی-رضا : نویسنده اول,جواد احدیان : نویسنده دوم,منصور سراج : نویسنده سوم, ,مدل ریاضی سه بعدی در حل تحلیلی معادله تحکیم در خاک اشباع همگن ,مدل سازی پیشرفته ریاضی ,۱۳۹۴/۰۷/۱۰ ,۵۹ ,۷۴ ,ایران – خوزستان – اهواز ,
  • جواد احدیان : نویسنده اول, پورساکی-رضا : نویسنده دوم,منصور سراج : نویسنده سوم, ,بررسی تحلیلی اثر زهکش های قائم بر روند نشست تحکیمی در خاک های همسان گرد ,مجله علوم و مهندسی آبیاری(علمی کشاورزی) ,۱۳۹۶/۰۳/۲۴ ,۶۱ ,۷۱ ,ایران – خوزستان – اهواز ,
  • جواد احدیان : نویسنده اول, پورساکی-رضا : نویسنده دوم,منصور سراج : نویسنده سوم, ,بررسی تحلیلی اثر زهکش های قائم بر روند نشست تحکیمی در خاک های همسان گرد ,مجله علوم و مهندسی آبیاری(علمی کشاورزی) ,۱۳۹۶/۰۳/۲۴ ,۶۱ ,۷۲ ,ایران – خوزستان – اهواز ,
  • صادقی ابرزگه-علی : نویسنده اول,منصور سراج : نویسنده دوم,نظام الدین مهدوی امیری : نویسنده سوم, ,Efficient Solutions of Interval Programming Problems with Inexact Parameters and Second Order Cone Constraints ,MATHEMATICS ,۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ,۱ ,۱۳ ,سوئیس – سوئیس – BASEL ,
  • فاطمه بازی کار : نویسنده اول,منصور سراج : نویسنده دوم, ,ُ Solving Fractional Geometric Programming Problems Via Relaxation Approach ,MathLAB journal ,۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ,۳۷۰ ,۳۸۳ ,هندوستان – دهلی نو – دهلی نو ,
  • ساره کمایی : نویسنده اول,سمیرا کمایی : نویسنده دوم,منصور سراج : نویسنده سوم, ,Posynomial Geometric Programming Problem with Fully Fuzzy Approach]{Solving A Posynomial Geometric Programming Problem with Fully Fuzzy Approach} ,yugoslavia Journal of Operation Research ,۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ,۲۰۳ ,۲۲۰ ,یوگسلاوی – بلگراد – بلگراد ,
  • صادقی ابرزگه-علی : نویسنده اول,منصور سراج : نویسنده دوم,نظام مهدوی امیری : نویسنده سوم, ,حل یک مساله برنامه ریزی کسری با قید مخروطی درجه دوم. ,Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics ,۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ,۳۳ ,۴۲ ,ایران – تهران – تهران ,
  • مسلم گنجی افسوران : نویسنده اول,منصور سراج : نویسنده دوم, ,ُ Solving Multi Objective Linear Fractional Programming Under Uncertainty Via Robust Optimization Approach ,JOURNAL OF INFORMATICS AND MATHEMATICAL SCIENCES ,۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ,۱۱۵ ,۱۲۵ ,هندوستان – دهلی نو – دهلی ,
  • سیده زینب موسوی : نویسنده اول,منصور سراج : نویسنده دوم, ,MULTI OBJECTIVE GEOMETRIC PROGRAMMING WITH INTERVAL COEFFICIENTS: A PARAMETRIC APPROACH ,Earthline Journal of Mathematical Sciences ,۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ,۳۹۵ ,۴۰۷ ,هندوستان – آندراپرادش – چیتور ,
  • اسماعیل ممبینی : نویسنده اول,محسن رستمی خلیفه : نویسنده دوم,منصور سراج : نویسنده سوم,محسن زهرایی : نویسنده چهارم,رضا طیبی خرمی : نویسنده پنجم, ,Global malmquist index for measuring the economic productivity changes ,Measurement and Control ,۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ,۱ ,۸ ,امریکا – امریکا – نیویورک ,

مقالات (از کنفرانس)

  • منصور سراج : نویسنده اول,? کوشواها : نویسنده دوم, ,A Griffith crack opened by heated wedge in an infinite and isotropic medium ,معادلات دیفرانسیل _سیستم‌های دینامیکی و کاربردهای آن ,۱۳۷۷/۰۱/۰۱ ,ایران – اصفهان – اصفهان ,
  • منصور سراج : نویسنده اول, ,Stress intensity factors for an interior Griffith crack opened by heated wedge in a strip whose edges are perpendicular to crak axis ,دومین سمینار مشترک ریاضی کاربردی دانشگاه زنجان و دانشگاه دولتی باکو ,۱۳۷۹/۰۱/۰۱ ,ایران – زنجان – زنجان ,
  • منصور سراج : نویسنده اول,? کوشواها : نویسنده دوم, ,A Griffith crack opened by heated wedge in an infinite and isotropic medium ,Third International R & D Conference ,۱۳۷۹/۰۱/۰۱ ,هندوستان – دهلی نو – دهلی نو ,
  • منصور سراج : نویسنده اول,? کوشواها : نویسنده دوم, ,Two exterior Griffith cracks opened by heated wedge in an infinite isotropic medium ,چهارمین سمینار معادلات دیفرانسیل سیستمهای دینامیکی وکاربردهای آن ,۱۳۷۹/۰۱/۰۱ ,ایران – خراسان رضوی – مشهد ,
  • منصور سراج : نویسنده اول, ,Problem of two exterior Griffth cracks opened by heated wedge in a strip whose wdges are normal to crack axis ,Engineering for Ocean and Offshore Structures and Coastal Engineering development ,۱۳۸۰/۰۱/۰۱ ,سنگاپور – سنگاپور – سنگاپور ,
  • منصور سراج : نویسنده اول,? کوشواها : نویسنده دوم, ,Two exterior Griffith cracks opened by heated wedge in an infinite and isotropic medium ,Structural Engineering and Mechanics (ASEM۰۲) ,۱۳۸۱/۰۱/۰۱ ,کره جنوبی – کره جنوبی – بوسان ,
  • منصور سراج : نویسنده اول, ,Stress Intensity Factors for two Exterior Griffth cracks in a horizental strip ,Advances in Wind & Structures ,۱۳۸۱/۰۱/۰۱ ,کره جنوبی – کره جنوبی – بوسان ,
  • منصور سراج : نویسنده اول,منصور سراج : ارائه دهنده, ,Two exterior Griffith cracks opened by heated wedge in an infinite and isotropic medium ,Advances in Wind & Structures ,۱۳۸۱/۰۱/۰۱ ,کره جنوبی – کره جنوبی – بوسان ,
  • منصور سراج : نویسنده اول,? کوشواها : نویسنده دوم, ,Fracture Toughness for Two Exterior Griffith Cracks Opened by Heated Wedge in a Strip ,پنجمین سمینار معادلات دیفرانسیل،‌ سیستم‌های دینامیکی و کاربردهای آن ,۱۳۸۱/۰۱/۰۱ ,ایران – گیلان – رشت ,
  • منصور سراج : نویسنده اول,? کوشواها : نویسنده دوم,ایرج کاظمی نژاد : نویسنده سوم, ,Stress Intensity Factors for Four Interior Griffth Cracks Opened by Heated Wedge in an Infinite Medium ,سی‌وپنجمین کنفرانس ریاضی ایران(بهمن‌ماه) ,۱۳۸۳/۰۱/۰۱ ,ایران – خوزستان – اهواز ,
  • منصور سراج : نویسنده اول,منصور سراج : ارائه دهنده, ,Three Interior Griffth Cracks in an Infinite Medium ,دوازدهمین همایش بلورشناسی وکانی‌شناسی ایران (بهمن‌ماه) ,۱۳۸۳/۰۱/۰۱ ,ایران – خوزستان – اهواز ,
  • منصور سراج : نویسنده اول,? کوشواها : نویسنده دوم, ,Three Interior Griffth Cracks in an Infinite Medium ,سی‌وپنجمین کنفرانس ریاضی ایران(بهمن‌ماه) ,۱۳۸۳/۰۱/۰۱ ,ایران – خوزستان – اهواز ,
  • منصور سراج : نویسنده اول, ,Two exterior Griffith cracks in a vertical strip ,The ۷th Seminar on Differential Equations & Dynamical Systems ,۱۳۸۴/۰۱/۰۱ ,ایران – آذربایجان شرقی – تبریز ,
  • منصور سراج : نویسنده اول, ,Mathematical theory of elasticity ,’۱۹th ICJMS, (Febr) ,۱۳۸۶/۰۱/۰۱ ,هندوستان – کارناکاتا – بنگلور ,
  • موکش کومار مهلاوات : نویسنده اول,منصور سراج : نویسنده دوم, ,Optimum Order Quantities, Considering the Total Cost of Logistics In A Fuzzy Environment-A Geometric Programming Approach ,Operation research society of India ,۱۳۸۶/۰۹/۱۳ ,هندوستان – دهلی نو – دهلی ,
  • منصور سراج : نویسنده اول,رضوان علی پور دشت بزرگ : نویسنده دوم, ,اینوکسیتی در برنامه ریزی غیر خطی ,دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران ,۱۳۸۸/۰۲/۳۰ ,ایران – مازندران – بابلسر ,
  • منصور سراج : نویسنده اول,مرضیه موسوی : نویسنده دوم, ,Use of fuzzy programming for solving bilevel programming problem with multiple objective at the lower level ,The ۲۲ nd International conference of Jangjoen Mathematical Society ,۱۳۸۸/۰۵/۲۲ ,هندوستان – کارناکاتا – چیکماگالور ,
  • منصور سراج : نویسنده اول,مینا گودرزی : نویسنده دوم, ,The Kaurush-Kuhn Tucker optimality condition in interval valued multi objective programming problems ,The ۲۲ nd International conference of Jangjoen Mathematical Society ,۱۳۸۸/۰۵/۲۲ ,هندوستان – کارناکاتا – چیکماگالور ,
  • منصور سراج : نویسنده اول,مینا گودرزی : نویسنده دوم, ,fuzzy optimization with an interval cofficients approach ,۲۳ مین کنفرانس بین المللی انجمن ریاضی جانگ جیون ,۱۳۸۸/۱۱/۱۹ ,ایران – خوزستان – اهواز ,
  • منصور سراج : نویسنده اول,فریال مشکورزاده : نویسنده دوم, ,solving a multi objective transportation problem under fuzziness on using interval numbers ,۲۳ مین کنفرانس بین المللی انجمن ریاضی جانگ جیون ,۱۳۸۸/۱۱/۱۹ ,ایران – خوزستان – اهواز ,
  • منصور سراج : نویسنده اول,مرضیه موسوی : نویسنده دوم, ,solving bilevel programming problem with interval cofficients at the lower level ,۲۳ مین کنفرانس بین المللی انجمن ریاضی جانگ جیون ,۱۳۸۸/۱۱/۱۹ ,ایران – خوزستان – اهواز ,
  • منصور سراج : نویسنده اول,محمد هرمزی : نویسنده دوم,لمیحه طرفی : نویسنده سوم, ,application of multiple attribute decision making in order to piority ranking for khuzestan water project ,۲۳ مین کنفرانس بین المللی انجمن ریاضی جانگ جیون ,۱۳۸۸/۱۱/۱۹ ,ایران – خوزستان – اهواز ,
  • منصور سراج : نویسنده اول,فریال مشکورزاده : نویسنده دوم, ,solving a multi objective transportation problem unde fuziness on using interval numbers , Internatiional conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics ۲۰۱۰ ,۱۳۸۹/۰۶/۳۰ ,یونان – رودز – رودز ,
  • مهران مازندرانی : نویسنده اول,علی وحیدیان کامیاد : نویسنده دوم,منصور سراج : نویسنده سوم, ,intelligent control of a Glucose-Insulin Regulatory system ,چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی و اطلاعات فازی ,۱۳۸۹/۰۷/۲۰ ,ایران – مازندران – آمل ,
  • منصور سراج : نویسنده اول, لیلا شریفی : نویسنده دوم, ,A rapid algorithm to find the shortest path on networks with fuzzy parameters A , International Congress on Productivity Quality Rrliablity Optimization and Modeling ,۱۳۸۹/۱۱/۱۸ ,هندوستان – دهلی نو – دهلی نو ,
  • منصور سراج : نویسنده اول,نعمت اله صفایی شیربابا : نویسنده دوم, ,Using Global Criterion Method to Solve MOP Problems ,The ۲۴th International conference of Jangjeon mathematical conference ,۱۳۹۰/۰۴/۲۹ ,ترکیه – Konya – Konya ,
  • منصور سراج : نویسنده اول,نعمت اله صفایی شیربابا : نویسنده دوم, ,تعمیمی از مسائل برنامه ریزی چند هدفه دو سطحی کسری فازی. روش سری تیلور ,پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات ,۱۳۹۱/۰۲/۲۷ ,ایران – آذربایجان شرقی – تبریز ,
  • منصور سراج : نویسنده اول,نعمت اله صفایی شیربابا : نویسنده دوم, ,Fractional programming problems with interval coefficient in objective functions: A New Approach ,پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات ,۱۳۹۱/۰۲/۲۷ ,ایران – آذربایجان شرقی – تبریز ,
  • منصور سراج : نویسنده اول,صادق صادقی : نویسنده دوم, ,Using Fuzzy Goal Programming in Solving Quadratic Bi-level Fractional Multi-Objective Programming Problems ,International conference on analysis and application ,۱۳۹۱/۰۴/۳۰ ,هندوستان – دهلی نو – دهلی نو ,
  • منصور سراج : نویسنده اول,ابوذر شیخی : نویسنده دوم, ,حل مسائل حمل و نقل دو هدفه فازی با استفاده از تابع رتبه بندی ,دوازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران ,۱۳۹۱/۰۸/۰۲ ,ایران – مازندران – ساری ,
  • صادقی ابرزگه-علی : نویسنده اول,منصور سراج : نویسنده دوم, ,مروری بر مدل های بهینه سازی سبد(مطالعه موردی بازار بورس تهران) ,ششمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات ,۱۳۹۲/۰۲/۱۸ ,ایران – تهران – تهران ,
  • فاطمه بازی کار : نویسنده اول,منصور سراج : نویسنده دوم, ,solving a linearized Multi Objective Geometric Programming Problem Via Reference Point Approach ,پنجمین کنفرانس ریاضی کاربردی ایران ,۱۳۹۲/۰۶/۱۷ ,ایران – همدان – همدان ,
  • ساره کمایی : نویسنده اول,منصور سراج : نویسنده دوم, ,Geometric Programming with Fuzzy Exponents and Coefficients in Objective Function and Constraints ,پنجمین کنفرانس ریاضی کاربردی ایران ,۱۳۹۲/۰۶/۱۷ ,ایران – همدان – همدان ,
  • مجتبی برزا : نویسنده اول,آزمین شام رامبلی : نویسنده دوم,منصور سراج : نویسنده سوم, ,Parametric approach for an absolute value linear fractional programming with interval ,سومین کنفرانس بین المللی علوم ریاضی ,۱۳۹۲/۰۸/۲۶ ,مالزی – مالزی – کوالالامپور ,
  • منصور سراج : نویسنده دوم, آرامی-عبدالهادی : ارائه دهنده, ,کاربرد آزادسازی لاگرانژ در حل مسائل برنامه ریزی هندسی ,هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات ,۱۳۹۳/۰۲/۲۴ ,ایران – سمنان – سمنان ,
  • ساره کمایی : نویسنده اول,منصور سراج : نویسنده دوم, ,Posynomial Geometric Programming Problem With Fully Fuzzy Approach ,بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی انجمن ریاضی جانگ جیون ,۱۳۹۴/۰۲/۲۹ ,ترکیه – انتالیا – انتالیا ,
  • زینب موسوی : نویسنده اول,منصور سراج : نویسنده دوم, ,Multi Objective Geometric programming With Interval Coefficients: A parametric Approach ,بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی انجمن ریاضی جانگ جیون ,۱۳۹۴/۰۲/۲۹ ,ترکیه – انتالیا – انتالیا ,
  • منصور سراج : نویسنده دوم,ساره کمایی : ارائه دهنده, ,حل مسایل برنامه ریزی هندسی با رویکرد برنامه ریزی کسری غیرخطی ,هشتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات ,۱۳۹۴/۰۲/۳۱ ,ایران – خراسان رضوی – مشهد ,
  • طاهری -پروین : نویسنده اول,منصور سراج : نویسنده دوم, ,Solving Multi Objective Non Linear Fractional Programming Problem. A Separable Programming Approach ,نهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات ,۱۳۹۵/۰۲/۰۸ ,ایران – فارس – شیراز ,
  • احمدی نژادباغبان-اکرم : نویسنده اول,منصور سراج : نویسنده دوم, ,A Multi objective Non Linear Interval Number Programming Method for Uncertain Optimization Problem ,نهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات ,۱۳۹۵/۰۲/۰۸ ,ایران – فارس – شیراز ,
  • مسلم گنجی افسوران : نویسنده اول,منصور سراج : نویسنده دوم, ,Solving Multiobjective Programming Problems with Robust Optimization Approach , دهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات ,۱۳۹۶/۰۲/۱۳ ,ایران – مازندران – بابلسر ,
  • ساره کمایی : نویسنده اول,سمیرا کمایی : نویسنده دوم,منصور سراج : نویسنده سوم, ,استفاده از برنامه ریزی کسری موزون در حل مسایل برنامه ریزی چند هدفه هندسی مقید. , دهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات ,۱۳۹۶/۰۲/۱۳ ,ایران – مازندران – بابلسر ,
  • مسلم گنجی افسوران : نویسنده اول,منصور سراج : نویسنده دوم, ,حل مسایل برنامه ریزی خطی کسری چند هدفه با رویکرد بهینه سازی استوار , اولین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی ,۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ,ایران – تهران – تهران ,
  • منصور سراج : نویسنده اول, مسلم گنجی افسوران : نویسنده دوم, ,Robust Optimization Approach for Solving Multi-objective Linear Fractional Program-ming Problems Under Uncertainity Approach , اولین کنفرانس منطقه ای علوم ریاضی و کاربردها ,۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ,ایران – خوزستان – اهواز ,
  • شیما سلیمانی منش : نویسنده اول,منصور سراج : نویسنده دوم, ,Using Box Uncertainty on Solving MOLFPP BY ϵ-Constraint technique. ,دومین کنفرانس منطقه ای علوم ریاضی و کاربردها ,۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ,ایران – خوزستان – بهبهان ,
  • احسان اورند : نویسنده اول,منصور سراج : نویسنده دوم, ,Linear fractional programming by using uncertainty on technological coefficients. ,دومین کنفرانس منطقه ای علوم ریاضی و کاربردها ,۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ,ایران – خوزستان – بهبهان ,