فهرست بستن

غلامحسین اسلام زاده

کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : غلام حسين
نام خانوادگي : اسلامزاده
سال تولد : 1343
مدرک تحصيلي : Ph.D
سال استخدام : 1376
مرتبه علمي : استاد
بخش : رياضي
دانشکده : علوم
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : esslamz@shirazu.ac.ir
علاقه مندي ها : آناليز هارمونيک مجرد , جبرهاي عملگري

سوابق تحصيلي دانشگاهي
 کارشناسي ارشد
رشته رياضي محض
شيراز (ايران)
سال 1367 تا 1370 توابع پيوسته ثابت روي مولفه ها و ميانگين پذيري
 کارشناسي
رشته رياضي محض
شيراز (ايران)
سال 1362 تا 1367 ندارد
 دکتري
رشته رياضي
Alberta (Canada)
سال 1993 تا 1998 Banach algebra structure and amenability of a class of matrix algebras with applications

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (32)
1- Esslamzadeh G, Taleghani F (2020) Quantization in *-Algebras II: Archimedeanization Iranian Journal of Science and Technology Transactions A Science 44:1701-1709
2- Khotanloo A, Esslamzadeh G, Tabatabaie Shourijeh B (2019) A Unified Approach to Various Notions of Derivation Iranian Journal of Science and Technology, Transaction A, Science 43:2551-2557
3- Bagheri-Bardi G, Elyaspour َ, Esslamzadeh G (2019) The role of algebraic structure in the invariant subspace theory Linear algebra and its applications 583:102-118
4- Esslamzadeh G, Taleghani F (2019) Quantization in $$*$$ ? -algebras and an algebraic analog of Arveson’s extension theorem Positivity 23:35-53
5- Esslamzadeh G, Fouladi M (2018) Weak regularity of group algebras Semigroup Forum 97:223-228
6- Bagheri-Bardi G, Elyaspour َ, Esslamzadeh G (2018) Wold-type decompositions in Baer *-rings Linear Algebra and its Applications 539:117-133
7- Esslamzadeh G, Moazami Goodarzi M (2018) The small projections property of C ? -algebras Journal of Mathematical Analysis and Applications 462:1727-1736
8- Esslamzadeh G (2017) Homomorphisms of L1-Munn algebras and Rees matrix semigroup algebras Semigroup Forum 95:1-12
9- Esslamzadeh G, Javanshiri H, Nasr e esfehani R (2016) Locally convex algebras which determine a locally compact group Studia Mathematica 233:197-207
10- Esslamzadeh G, Moazami goudarzi M, Taleqhani F (2014) Structure of quasi ordered *-vector spaces Iranian Journal of Science & Technology-Transaction A 38:445-453
11- Esslamzadeh G, Khotanloo A, Tabatabaie Shourijeh B (2014) Structure of certain Banach algebra products Journal of Sciences of Islamic Republic of Iran 25:265-271
12- Esslamzadeh G, Taleqhani F (2013) Structure of quasi operator systems Linear Algebra and it Applications 438:1372-1392
13- Esslamzadeh G, Ghahramani H (2012) Existence, automatic continuity and invariant submodules of generalized derivations on modules Aequationes Mathematicae 84:185-200
14- Esslamzadeh G, Shojaee B, Mahmoodi A (2012) Approximate Connes amenability of dual Banach algebras Bulletin of the Belgian Mathematical Society-Simon Stevin 19:193-213
15- ابراهيمي ميمند , Esslamzadeh G (2012) C*-convexity and C*-faces in *-rings Turkish Journal of Mathematics 36:131-145
16- Esslamzadeh G, Shadab M (2011) Various topological forms of von Neumann regularity in Banach algebras Bulletin of the Iranian Mathematical Society 37:159-170
17- Shadab M, Esslamzadeh G (2011) Strong topological regularity and weak regularity of Banach algebras Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran 22:71-74
18- Esslamzadeh G, Shojaee B (2011) Approximate weak amenability of Banach algebras Bulletin of the Belgian Mathematical Society-Simon Stevin 18:415-429
19- Alizadeh R, Esslamzadeh G (2010) An approximation of unitary invariant norms Linear and Multilinear Algebra 58:367-375
20- Esslamzadeh G, Shadab M (2010) Approximate n-ideal amenability of Banach algebras International Mathematical Forum 5:775-779
21- Shojaee B, Esslamzadeh G, Pourabbas A (2009) First order cohomology of l1-Munn algebras and certain semigroup algebras Bulletin of Iranian Mathematical Society 35:211-219
22- Alizadeh R, Esslamzadeh G (2008) Structure of derivations from a full matrix algebra into its dual Iranian Journal of Science and Technology 32:61-64
23- Alizadeh R, Esslamzadeh G (2006) Arens regularity and weak amenability of certain matrix algebras Journal of Sciences of Islamic Republic of Iran 17:67-74
24- Esslamzadeh G (2004) Double centralizer algebras of certain Banach algebras Monatshefte fur Mathematik 142:193-203
25- Esslamzadeh G (2004) Ideals and representations of certain semigroup algebras Semigroup Forum 69:51-62
26- Esslamzadeh G (2001) Contractability of L1-Munn algebras with applications Semigroup Forum 63:1-10
27- Esslamzadeh G (2000) Duals and topological center of a class of matrix algebras with applications Proceedings of American Mathematical Society 128:3493-3503
28- Esslamzadeh G, Riazi A (1999) Continuous constant functions on components and amenability Italian Journal of Pure and Applied Mathematics 5:9-16
29- Esslamzadeh G (1999) Representations and positive functionals of involutive L1-Munn algebras Bulletin of Iranian Mathematical Society 25:37-48
30- Esslamzadeh G (1999) Banach algebra structure and amenability of a class of matrix algebras with applications JOURNAL OF FUNCTIONAL ANALYSIS 161:364-383
31- Esslamzadeh G, Riazi A (1994) Minimal ideal and amenability of compact semigroups Mathematica Japonica 40:461-464
32- Esslamzadeh G, Riazi A (1993) Characterizations of exteremely amenable fuction algebras on a semigroup Journal of Sciences of Islamic Republic of Iran 4:144-146

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-اسلامزاده غ “ارزيابي دروني کيفيت گروه هاي آموزشي رياضي محض و کابردي دانشگاه صنعتي اميرکبير: فرايند، نتايج، پيشنهادها ” دومين همايش ارزيابي دروني براي ارتقاي کيفيت دانشگاهي (1385)
2-Esslamzadeh G “Idempotents and finite dimensionality in Banach algebras ” Istanbul international harmonic analysis confrence (2006)
3-Esslamzadeh G “Parlimentary procedures from a mathematical point of view ” سي وهفتمين کنفرانس رياضي ايران (2006)
4-Alizadeh R, Esslamzadeh G “Unitary invariant norms on Mn(X) ” سي و هفتمين کنفرانس رياضي ايران (2006)
5-Esslamzadeh G “Strict topology and weak factorization of double centralizer algebras ” Istanbul international harmonic analysis confrence (2005)
6-Esslamzadeh G “Structure of certain Banach algebra elements ” سي وششمين کنفرانس رياضي ايران (2005)
7-Esslamzadeh G “Weak Amenability of certain Matrix algebras ” Istanbul international harmonic analysis confrence (2004)
8-Esslamzadeh G, Taleghani F “Kadison’s extension theorem in quasi-ordered vector spaces ” پنجاهمين کنفرانس رياضي کشور (1398)
9-Esslamzadeh G, Moazami Goodarzi M “A convergence criterion for the Fourier series of functions in the space ” پنجاهمين کنفرانس رياضي کشور (1398)
10-Esslamzadeh G, Moazami Goodarzi M “Existence of projections properties in C*-algebras ” هفتمين سمينار آناليز هارمونيک و کاربردها (1397)
11-Esslamzadeh G “C*-algebras of real rank zero ” Harmonic analysis workshop (1395)
12-Esslamzadeh G, Javanshiri H, Nasr Isfahani R “Locally convex algebras which determine a locally compat group ” دومين سمينار نظريه عملگرها وکاربردهاي آن (1394)
13-Esslamzadeh G “C* algebras of real rank zero ” Workshop on C*-algebras of real rank zero (1394)
14-Esslamzadeh G “Positive cones of *-algebras ” سمينار هاي پژوهشگاه دانشهاي بنيادي (1393)
15-Esslamzadeh G “Ordered *-vector spaces and operator systems ” بيستمين سمينار اناليز رياضي و کاربردهاي آن (1391)
16-Esslamzadeh G, Shojaee B “Approximate weak amenability of Banach algebras ” چهلمين کنفرانس رياضي کشور (1388)
17-Esslamzadeh G, ابراهيمي ميمند , Taghadosi L “Non-commutative convexity ” هفدهمين سمينار آناليز رياضي (1387)
18-Hamidreza R, Esslamzadeh G “Compactification of completely 0-simple semigroups ” سي و هشتمين کنفرانس رياضي کشور (1386)
19-Esslamzadeh G “Hausdorff property on the strict topology of double centralizer algebras ” سي و پنجمين کنفرانس رياضي ايران (1383)