فهرست بستن

علی رضایی علی آباد

علی رضایی علی آباد

علی رضایی علی آباد

استاد
گروه ریاضی
شماره تماس: ۰۶۱۱-۳۳۳۱۰۴۷
پست الکترونیکی:  Aliabady_R@SCU.AC.IR

فعالیت های اجرایی

 • مدیرگروه ,۱۳۹۳/۰۳/۲۱ ,۱۳۹۵/۰۳/۲۱ ,دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر دانشگاه شهید چمران اهواز ,ایران – آذربایجان شرقی – اسکو ,

طرح های بنیادی

 • z-ایدالها در حلقه های متعارف ,رستم محمدیان : مجری مسئول(مجری اول),علی رضایی علی آباد : مجری دوم, ,۱۳۸۷/۰۱/۰۱ ,دانشگاه شهید چمران اهواز ,ایران – خوزستان – اهواز ,
 • مطالعه ساختارهای جبری روی مجموعه‌ی عناصر وارون پذیر c(x و ارتباط آنها با فضای توپولوژی x ,علی رضایی علی آباد : مجری مسئول(مجری اول), ,۱۳۸۸/۰۱/۰۱ ,
 • z\circ- ایدآل ها در حلقه های متعارف ,رستم محمدیان : مجری مسئول,علی رضایی علی آباد : مجری دوم, ,۱۳۹۰/۰۱/۰۱ ,دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر دانشگاه شهید چمران اهواز ,ایران – آذربایجان شرقی – اسکو ,

کتب

 • فریبرز آذرپناه : مترجم اول,علی رضایی علی آباد : نویسنده اول,فضل اله عزیزی : مترجم دوم,منصور معتمدی : مترجم سوم,نصراله امامی : ویراستارادبی,عبدالجبار بدیع الزمان : ویراستارعلمی, ,مشتق و انتگرال در Rn ,دانشگاه شهید چمران اهواز ,۱۳۸۵ ,ایران – خوزستان – اهواز ,
 • علی رضایی علی آباد : نویسنده اول,عبدالجبار بدیع الزمان : ویراستارعلمی,نصراله امامی : ویراستارادبی, ,مشتق و انتگرال در Rn ,دانشگاه شهید چمران اهواز ,۱۳۸۵ ,۰ ,ایران – خوزستان – اهواز ,
 • علی رضایی علی آباد : نویسنده اول,قدرت قاسمی پور : ویراستارادبی,رستم محمدیان : ویراستارعلمی, ,گام هایی در آنالیز ریاضی ,دانشگاه شهید چمران اهواز ,۱۳۸۹ ,۹۷۸-۶۰۰-۱۴۱-۰۱۳-۰ ,ایران – خوزستان – اهواز ,

مقالات (از کنفرانس)

 • علی رضایی علی آباد : نویسنده اول,علی رضایی علی آباد : ارائه دهنده, ,Connections between C(X) and C(Y), whereY a subspace of X ,کنفرانس بین المللی توپولوژی عمومی کاربردی ,۱۳۸۰/۰۱/۰۱ ,ترکیه – آنکارا – آنکارا ,
 • علی رضایی علی آباد : نویسنده اول, ,Pasting Topological Spaces at One Point ,کنفرانس بین المللی ریاضیدانان جهان ,۱۳۸۱/۰۱/۰۱ ,چین – پکن – پکن ,
 • علی رضایی علی آباد : نویسنده اول, ,Topological spaces in which every point has rank one ,پنجمین سمینار هندسه وتوپولوژی ,۱۳۸۸/۰۲/۲۲ ,ایران – کردستان – سنندج ,
 • علی رضایی علی آباد : نویسنده دوم,سیدجمال هاشمی زاده دزفولی : ارائه دهنده, ,On The Intersection Structures ,دومین کنفرانس منطقه ای علوم ریاضی و کاربردها ,۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ,ایران – خوزستان – بهبهان ,
 • سیدجمال هاشمی زاده دزفولی : نویسنده اول,علی رضایی علی آباد : نویسنده دوم, , مروری کلی بر فضاهای اشتراکی ,پنجاهمین کنفرانس ریاضی ایران ,۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ,ایران – فارس – شیراز ,

طرح های بنیادی

 • z-ایدالها در حلقه های متعارف ,رستم محمدیان : مجری مسئول,علی رضایی علی آباد : مجری دوم, ,۱۳۸۷/۰۱/۰۱ ,دانشگاه شهید چمران اهواز ,ایران – خوزستان – اهواز ,
 • مطالعه ساختارهای جبری روی مجموعه‌ی عناصر وارون پذیر c(x و ارتباط آنها با فضای توپولوژی x ,علی رضایی علی آباد : مجری مسئول, ,۱۳۸۸/۰۱/۰۱ ,
 • z\circ- ایدآل ها در حلقه های متعارف ,رستم محمدیان : مجری مسئول,علی رضایی علی آباد : مجری دوم, ,۱۳۹۰/۰۱/۰۱ ,دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر دانشگاه شهید چمران اهواز ,ایران – خوزستان – اهواز ,
 • تعمیمی از ساختارهای جبری از دیدگاه توپولوژیکی ,سیدجمال هاشمی زاده دزفولی : مجری مسئول,علی رضایی علی آباد : مجری دوم, ,۱۳۹۵/۱۱/۰۱ ,دانشگاه شهید چمران اهواز ,ایران – خوزستان – اهواز ,