فهرست بستن

نخستین درس در جبر مجرد – هیگینز

ناشر : مركز نشر دانشگاهی

مولف : ف. ج. هیگینز

ترجمه : محمدرضا رجب‌زاده مقدم

ویراسته : حميد کاظمي، همايون معين

چاپ آخر : چاپ دوم-1376

تعداد صفحه : 220

توضیحات : این كتاب حاوی تقریبا تمام مطالب مورد نیاز در نخستین درس جبر مجرد برای دانشجویان دوره كارشناسی رشته ریاضی است. مؤلف، برای آنكه خواننده زیبایی و سودمندی مفاهیم مجرد را درك كند، بحث دقیقی از مقدمات جبر مجرد را با مباحث مختلفی تركیب كرده است كه اگر چه كاربرد جبر مجرد در آنها اساسی نیست، ولی طبیعی و روشنگر است. نظریه مقدماتی اعداد و تجزیه چندجمله‌ایها دو مبحث اصلی از این نوع هستند كه همراه نظریه مجرد شرح و بسط داده شده‌اند تا راه رسیدن به نتایجی از قبیل قضیه اویلر، محك آیزنشتاین، و نظریه كسرهای جزئی هموار شود.

مطالعه آنلاین کتاب

دریافت فایل کتاب