فهرست بستن

علوم ورزشی

تعریف:

اين رشته از يک سو مشتمل بر يکسري رشته هاي پايه ي پزشکي مي باشد تا جايي که فارغ التحصيل آن تا حد يک پزشکيار با جسم انسان آشنا مي شود و از سوي ديگر بخشي از دروس اين رشته شامل علوم تربيتي است تا دانشجوي اين رشته با تنش و واکنش انسانها آشنا شود و بتواند به عنوان يک مربي با ورزشکاران يا دانش آموزان به درستي برخورد کند. و بالاخره يک بعد اين رشته شامل علوم ورزشي مي شود يعني دانشجو، علوم ورزشي را به صورت علمي و عملي آموزش مي بيند تا بتواند در رشته هاي مختلف ورزشي مهارت داشته باشد و همچنين توانايي تحقيق در علوم ورزشي را به دست بياورد.

توانایی:‌

بايد از کودکي ورزشکار باشد. چون يکسري از مهارت هاي پايه اي را مثل ژيمناستيک و يا دوميداني که نياز به هماهنگي کامل عصب و عضله دارد، نمي توان در بزرگسالي فراگرفت. در ضمن افرادي که از کودکي اهل ورزش هستند، انگيزه ي بيشتري براي فراگيري مطالب علمي و عملي از خود نشان مي‌دهند. گفتني است که قد آقايان داوطلب رشته علوم ورزشی بايد حداقل 165  سانتي متر و خانم ها 158  سانتي متر باشد (قهرمانان تيم ملي از شرط ياد شده مستثني هستند)

دروس رشته :‌

آناتومی انسان / بیومکانیک ورزشی/ فیزیولوژی ورزشی /آسیب شناسی ورزشی/ حرکات اصلاحی و درمانی/ روش ها و فنون تدریس

گرایش های کارشناسی:‌

علوم زیستی ورزش :

اين گرايش به بررسي فيزيولوژي ورزشي ، طب ورزشي ، تغذيه ورزشي و بيومکانيک ورزشي ميپردازد.

علوم انسانی ورزش:

اين گرايش به بررسي مديريت در ورزش ، روانشناسي ورزش ، جامعه شناسي ورزش و رفتار حرکي ميپردازد.

امکان ادامه تحصیل:‌

دارای گرایش های: تغذیه ورزش_رشدحرکتی _ یادگیری و کنترل حرکتی _ فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی _ فیزیلوژی ورزشی کاربردی _ فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض و…

امکان ادامه تحصيل تا مقطع دکترا وجود دارد.

بازار کار‌:

به عنوان مربي و مسوول ورزش در وزارتخانه ها و بعضي از وزارتخانه ها که بخش تربيت بدني دارند، فعاليت کند. همچنين مي تواند در ساخت وسايل و البسه ورزشي مشاور يک طراح باشد. چون نظرات يک کارشناس ورزشي نقش موثري در بهبود وسايل ورزشي دارد.