فهرست بستن

مطالعات خانواده

هدف و ماهیت:

اين رشته به مطالعات و بررسي سيستماتيک و علمي خانواده ها از ديدگاه فقهي ، حقوقي ، اجتماعي ، روانشناسي بر مبناي تفکرات اسلامي خواهند پرداخت و مجموعه اي هماهنگ از فعاليت هاي پژوهشي و آموزشي است که موجب احاطه و دستيابي دانشجو به آثار علمي ، تهيه متون تحقيقاتي و نوآوري و کمک به تعمق اطلاعات ، پيشرفت و گسترش مرزهاي دانش در زمينه خانواده خواهد بود.

 هدف اين رشته عبارت است از تربيت و تقويت افراد کارشناس جهت مشاوره و رسيدگي به مسائل خانواده در سطح کارشناسي ، تقويت و توسعه مطالعات و تحقيقات دانشگاهي در زمينه مسائل خانواده که زيربناي آن تفکرات و جهان بيني اسلامي است، کمک به تربيت افراد متخصص در امر خانواده با آشنايي به علوم روانشناسي ، علوم تربيتي ، علوم اجتماعي ، فقه و حقوق در اسلام در سطح دکتري و تقويت و تعميق بينش هاي علمي و تحقيقاتي در مسائل خانواده به منظور تغييراست.

توانایی های مورد نیاز و قابل توصیه:

دانشجوی این رشته باید :

1- فرهنگ ارزشمند اسلامی را به خوبی بشناسد.

2- دارای مهارت خوب گوش دادن و خوب سخن گفتن باشد.

3- دارای شخصیت متعادل باشد و بر دیگران تأثیر مثبت بگذارد.

4- به مباحث اجتماعی و حقوقی تسلط داشته باشد.

 آینده شغلی و بازار کار:

فارغ التحصیلان و دانشجویانی که تحصیل خود را در رشته مطالعات خانواده به اتمام رسانده اند می توانند به مشاغلی مرتبط با رشته خود راه پیدا کنند که برخی از این مشاغل عبارتنداز:

1- کارشناس در زمینه حقوق و اجتماعی

2- ایجاد کانون مشاوره خانواده

3- تربیت نیروی سازمان بهزیستی

4- تربیت افراد در مراکز مشاوره آموزش و پرورش

5- صدا و سیما

6- وزارت بهداشت

7- وزارت کار و مراکز تحقیقاتی

امکان ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر:

امکان ادامه تحصیل این رشته تا مقطع دکتری وجود دارد.

دروس اصلی رشته مطالعات خانواده: 

دروس اختصاصی رشته مطالعات خانواده: 

آسیب شناسی اجتماعی

آسیب شناسی روانی

بهداشت روانی

پویایی گروه

جامعه شناسی خانواده

حقوق بشر

حقوق اساسی

خانواده درمان

خانواده درروایات

و….