فهرست بستن

فناوری اطّلاعات سلامت

  • تعریف : هدف از رشته فناوري اطلاعات سلامت تربيت افراد کار آزموده اي ست که بتوانند تصدي و مديريت بخش فناوري اطلاعات سلامت مشتمل بر تحليل و سازماندهي اطلاعات و كد گذاري اطلاعات پزشكي بيماران در مراكز بهداشتي درماني، تحليل شاخص هاي آمار بيمارستاني (مرگ و مير، بيماري ،مالي و …) و ارائه به مديران مربوط ، ارائه اطلاعات پزشكي به كاربران مجاز با رعايت موازين قانوني ، اجراي مصوبات مربوط به اطلاعات پزشكي بيماران، مشاركت در امور مربوط به خدمات ماشيني اطلاعات سلامت و مشاركت در طراحي فرم هاي اطلاعات سلامت را برعهده بگيرند.
  • توانایی : به دليل كار و فعاليت در محيط بيمارستان و مشكلات مربوط به آن داوطلبان اين رشته بايد توان جسمي بالايي داشته باشند همچنين بايد قدرت تجزيه و تحليل اطلاعات انبوه را داشته و با گردآوري و طبقه بندي صحيح اسناد و مدارك پزشكي در سازماندهي اطلاعات نقش موثري را ايفا كنند .

           داوطلب بايد به دروس آمار ، رياضي ، زيست شناسي ، زبان انگليسي و كامپيوتر علاقه مند باشد.

  • برخی دروس تخصصی : آناتومي ، مدیریت منابع و اطلاعات ، شبکه کامپیوتر و امنیت سیستمها ، کدگذاری مرگ و میرها
  • گرایش‌ها(در مقطع کارشناسی) : اين رشته در کارشناسي گرايشي ندارد.
  • گرایش‌ها(در مقطع کارشناسی ارشد) : علاوه بر کارشناسي ارشد اين رشته دانشجويان ميتوانند درکارشناسي ارشد  رشته هاي زير شرک نمايند:

           مهندسي پزشکي، اپيدميولوژي، ارزيابي فناوري سلامت، اقتصاد بهداشت، انفورماتيک پزشکي، کتابداري و اطلاع رساني پزشکي، مديريت خدمات بهداشتي درماني، نانوتکنولوژي پزشکي، زيست فناوري پزشکي، رفاه اجتماعي، تاريخ علوم پزشکي، آموزش بهداشت، آمار زيستي، آموزش پزشکي، برنامه ريزي يادگيري الکترونيکي درعلوم پزشکي

  • گرایش‌ها(در مقطع دکترا) : ادامه تحصيل در اين رشته تا مقطع دکتري فراهم است.
  • موقعیت شغلی :

          امکان فعاليت در:

          الف) در مراكز بهداشتي درماني دولتي و خصوصي و مطب ها جهت تحليل و سازماندهي اطلاعات و كد گذاري اطلاعات پزشكي بيماران

          ب) نجام پژوهش هاي كاربردي در حوزه سيستم هاي اطلاعاتي بهداشت و درمان