فهرست بستن

شیمی کاربردی

هدف و ماهیت:

شیمی مطالعه ساختار، خواص، ترکیبات و تغییر شکل مواد است. این علم به عناصر شیمیایی و ترکیبات شیمیایی که شامل اتم ها، مولکول ها و برهم‌کنش میان آنهاست.ارتباط دارد، این علم قدمتی طولانی دارد و همیشه در زندگی انسان ها مورد توجه بوده است.

شیمی کاربردی نگرشی کاربردی به علم شیمی دارد و می‌خواهد از آموخته‌های شیمی در صنعت استفاده کند و به همین دلیل فارغ‌التصیلان این گرایش با مفاهیمی که در صنایع شیمی مطرح است آشنایی بیشتری داشته و بهتر جذب بازار کار می‌شوند.

توانایی های مورد نیاز و قابل توصیه: 

در اين رشته با رياضي و فيزيک نيز سروکار داريد. بنابراين بايد با درس هايي از جنس رياضي و فيزيک نيز ارتباطي خوب و توانايي معمولي داشته باشيد.

بدليل تحقيقاتي بودن نوع رشته بايد فردي صبور، با پشتکار و داراي روحيه جنگنده باشيد و همچنين توجه کنيد که بسياري از پروژه هاي اين رشته، آزمايشگاهي اند. پس بايد به کار در آزمايشگاه نيز علاقه مند بود.

 وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر:

امکان ادامه تحصیل تا مقطع دکتری وجود دارد..

بازار کار:

فارغ التحصیلان این رشته امکان فعالیت در مراکز زیر را دارند:

وزارتخانه های آموزش و پرورش ،نفت ،صنایع سنگین ،صنایع و معادن ،فرهنگ و آموزش عالی ،کشاورزی و نیز آموزشگاههای شیمی،صنایع شیمیایی و نظایر آنها

دروس اختصاصی رشته شیمی کاربردی

الکتروشیمی صنعتی

شیمی صنایع معدنی

شیمی و تکنولوژی چرم

شیمی و تکنولوؤی پلیمر

مبانی شیمی کوانتومی

شیمی محیط زیست

کاربرد الکترونیک در شیمی

معادلات دیفرانسیل

شیمی آلی

شیمی معدنی

شیمی تجزیه

طیف سنجی و مولکولی

اصول محاسبات شیمی صنعتی

و…..