فهرست بستن

بهداشت عمومی

هدف و ماهیت:

انسان از زمانی که توانست “پزشکی پیشگیری” را از “پزشکی درمان” جدا کند، در واقع اولین پایه های بهداشت عمومی را بنا نهاد. پس از آن و همگام با پیشرفت علوم بشری، رشته های تخصصی مختلف از بهداشت عمومی جدا شد. از این رو می توان کارشناسی بهداشت عمومی را پایه اصلی تمام رشته های منشعب از آن نظیر آموزش بهداشت، تغذیه، مدیریت بهداشتی، اقتصاد بهداشت و … دانست.

تعداد قابل توجهی از دانشگاه های کشور در این رشته دانشجو می پذیرند و این رشته از پذیرش نسبتاً بالایی برخوردار است.

بهداشت عمومي شاخه اي از علوم بهداشتي است که هدف آن حفاظت، ارتقاء و بازسازي سلامت افراد جامعه است. انسان از زماني که توانست “پزشکي پيشگيري” را از “پزشکي درمان” جدا کند، در واقع اولين پايه هاي بهداشت عمومي را بنا نهاد. از اين رو مي توان کارشناسي بهداشت عمومي را پايه اصلي تمام رشته هاي منشعب از آن نظير آموزش بهداشت، تغذيه، مديريت بهداشتي، اقتصاد بهداشت و … دانست.

توانایی های مورد نیاز و قابل توصیه: 

روحيه ي قوي در هنگام برخورد با مشکلات ، انسان دوستي فراوان و حس کمک به هم نوع از مهترين ويژگي هايي است که علاقه مندان به اين رشته بايد در خود تقويت کنند .

وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر:

امکان ادامه تحصیل تا مقطع دکتری وجود دارد.

بازار کار:

بطورکلي نقش فارغ التحصيلان اين رشته بصورت زير است:

الف) آموزش به کليه افراد نظير مادران يا مشاوره پيش از ازدواج در بيمارستان ها يا مراکز بهداشت و درمان
ب) مربي بهداشت در مدارس
ج) فعاليت در مراکز ترک اعتياد، خانه سالمندان و…

دروس اختصاصی رشته بهداشت عمومی 

اصول و مبانی جامعه شناسی

آمار حیاتی

اصول و کلیات اپیدمیولوژی

اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل

کاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیلهای داده های بهداشتی

مدیریت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی

تکنولوژی آموزشی

پاتولوژی جغرافیایی ایران(معرفی بیماریهای شایع)

بهداشت محیط

و…..