فهرست بستن

علوم كامپیوتر

دوره كارشناسی رشته علوم كامپیوتر یكی از دوره های آموزشی در نظام آموزش عالی است كه به منظورر تحقق اهداف زیر ایجاد شده است:
ـ كسب آگاهی جامع از نظریه های علمی موجود در علوم كامپیوتر به نحوی كه دانشجویان مفاهیم این علم را درك و نظرات عمیق آن را بالقوه كسب نمایند.
ـ آماده سازی دانشجویان و فارغ التحصیلان برای بكارگیری دانش كامپیوتر در حل مسائل بنیادی علوم كامپیوتر
ـ ایجاد پایه های علمی و تخصصی لازم در تعریف دقیق مسائل و پیگیری، حل و اجرا در مراحل طراحی، پیاده سازی و اثبات منطقی صحت آنها جهت كاربردهای كامپیوتر
ـ انطباق با روند تحولات علمی، تكنولوژیكی و اجتماعی در رابطه با كامپیوتر
ـ ایجاد دیدگاههای كلی و وسیع در رابطه با مطالبی كه امكان بررسی عمیق آن در دوره كارشناسی ممكن نمی باشد.
پیشرفت سریع علوم كامپیوتر و گسترش روزافزون كاربرد آن در تحقیقات علمی، صنایع، اقتصاد، پزشكی و غیره ضرورت دستیابی و بهره برداری هر چه بیشتر از این علم را آشكار می سازد. ایجاد چنین دورهای در جهت پیریزی علوم كامپیوتر و گسترش آن در جهت خودكفایی علمی و تكنولوژیكی كاملاضروری و موثر می باشد.
برخی از دروس اصلی و تخصصی این رشته عبارتند از: اصول سیستمهای كامپیوتری، طراحی و تحلیل الگوریتمها، اصول طراحی نرم افزار، زبانهای برنامه سازی ذخیره و بازیابی اطلاعات و …